Pomoc prawna

Nieodpłatne wsparcie
w problemach prawnych
na uczelni i poza nią

Uniwersyteckie poradnie prawne – rozpoznawalne również pod nazwą „kliniki prawa” – ang. „legal clinics”, to podmioty działające przy wyższych uczelniach w Polsce i na świecie, w których studenci pod merytorycznym nadzorem nauczycieli akademickich świadczą nieodpłatną pomoc prawną osobom ubogim. W Polsce pierwsze kliniki prawa powstały na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim (odpowiednio w 1996 r. i 1997 r.). Obecnie działa w Polsce 25 poradni, które opieką otacza Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W poradniach realizowane są założenie klinicznej edukacji studentów (ang. „CLE”).

Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim udziela bezpłatnych porad studentom wszystkich stopni (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich) i typów studiów (stacjonarne, niestacjonarne) ze wszystkich warszawskich uczelni.

Konsultacje obejmują zarówno sprawy z zakresu kwestii „uczelnianych” (regulaminu studiów, regulaminu pomocy materialnej itp.), a także „codziennych” (np. wynajem mieszkania, umowy o pracę, sprawy rodzinne). Porad udzielają studenci i absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Poradnię od 22 lat prowadzi Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów UW „Universitatis Varsoviensis” we współpracy z Zarządem Samorządu Studentów UW (wcześniej pod nazwami: Adwokatura Studencka ZSS UW i Studencka Poradnia Prawna UW).

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 109 (Mały Dziedziniec UW),
grafik dyżurów na www.akademickaporadniaprawna.pl,
kontakt: biuro@akademickaporadniaprawna.pl.

Aktualności

 • Program „Studia dla wybitnych” został wstrzymany

  Po kilku tygodniach od uruchomienia został zawieszony rządowy program udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach. Program miał umożliwić podjęcie studiów magisterskich w 32 najbardziej... Dalej

 • Pierwszy wielki kongres kół naukowych

  To wręcz niewiarygodne, ale od… 1930 roku nie było ogólnokrajowego, interdyscyplinarnego spotkania kół naukowych. Wkrótce sytuacja się zmieni i powstanie nowe forum wymiany kontaktów oraz podnoszenia kompetencji niezbędnych do realizacji... Dalej

 • Stypendia na kierunkach zamawianych były źle zaprojektowane

  Najwyższa Izba Kontroli podsumowała ministerialny program kierunków zamawianych. Prawdopodobnie część pieniędzy podatników została zmarnowana, bo nie przewidziano zwrotu środków w przypadku przerwania studiów (co było nagminne), a stypendia przyznawano nawet... Dalej

Analizy

 • Pomoc materialna dla doktorantów – wybrane problemy

  Tekst traktuje o świadczeniach pomocy materialnej dla doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 Prawa o szkolnictwie wyższym (dalej: PSW). Przedstawione w nim problemy są często zbieżne z tymi, które dotyczą studentów. Podczas analizy części... Dalej

Dokumenty